Greek - Ελληνικά English
Νέα αποκλειστική υπηρεσία στην Ελλάδα - τοπογραφική αποτύπωση αέρος με drone Lidar Scanning
Company

Συχνές Ερωτήσεις

Η εταιρεία μας έχει εμπειρία τόσο στις μελέτες όσο και στις κατασκευές πάνω από δέκα (10) χρόνια. H διαρκής εξειδίκευση του προσωπικού σε συνδυασμό με τις συνεχείς επενδύσεις σε εξοπλισμό, μας έχουν κατατάξει στις πρώτες θέσεις των εταιρειών κατασκευής και μελέτης έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας πανελλαδικά. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο μας εμπιστεύονται την υλοποίηση των επενδύσεων τους. Οι ευχαριστημένοι πελάτες μας αποτελούν την καλύτερη εγγύηση της ποιότητας της δουλειάς μας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας είτε με email (info@geoerga.gr) είτε τηλεφωνικά (215 5600660) για να εκφράσετε τις ανάγκες του έργου σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να σας προτείνουμε τις πιθανές λύσεις. Εάν είναι απαραίτητο, θα γίνει και αυτοψία στο σημείο ενδιαφέροντος.

Η εταιρεία μας το 2020 επένδυσε πρώτη πανελλαδικά σε ιπτάμενο τοπογραφικό εξοπλισμό με την χρήση LiDAR. Το LIDAR miniVUX-2UAV έφερε επανάσταση, καθώς αποτυπώνει το έδαφος με ακρίβεια χιλιοστού. Δεν υπάρχουν πλέον όρια στα μέρη που μπορεί να φτάσει η αποτύπωση.

Η ηλεκτρική ενέργεια μέσω του δικτύου μεταφοράς από τους Σταθμούς Παραγωγής καταφθάνει στους Υποσταθμούς Μεταφοράς. Η μεταφορά γίνεται σε Υψηλή Τάση μέσω του δικτύου Υψηλής Τάσης (150 KV) και Υπερύψηλής Τάσης (400 KV), προκειμένου όταν οι αποστάσεις είναι μεγάλες να μειωθούν οι απώλειες ισχύος. Οι Γραμμές Μεταφοράς Υψηλής (150 KV) και Υπερύψηλής Τάσης (400 KV) προκειμένου να τροφοδοτήσουν τους καταναλωτές συνδέονται με τους Υποσταθμούς Μεταφοράς, όπου γίνεται υποβιβασμός της τάσης στη Μέση Τάση, δηλαδή στα 20 KV του δικτύου. Οι Υποσταθμοί αποτελούν κόμβους στο δίκτυο του ηλεκτρισμού. Από αυτά τα σημεία όπου βρίσκονται οι Υποσταθμοί Μεταφοράς αρχίζουν οι Γραμμές Διανομής που καταλήγουν στους Υποσταθμούς Διανομής όπου γίνεται υποβιβασμός της Μέσης Τάσης στη Χαμηλή Τάση που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι καταναλωτές.

Η επιλογή διαμόρφωσης μίας Γραμμής Μεταφοράς ενέργειας σχετίζεται με διάφορους παράγοντες. Πρώτος παράγοντας είναι η απόσταση της γραμμής, η οποία εξαρτάται από τους όρους σύνδεσης, δηλαδή το σημείο κατά το οποίο θα υποδείξει ο Α.Δ.Μ.Η.Ε. τη σύνδεση της νέας Γραμμής Μεταφοράς με το υφιστάμενο Σύστημα. Δεύτερος παράγοντας είναι η βασική διαμόρφωση των Πυλώνων, η οποία εξαρτάται από την τάση, την ισχύ, τον αριθμό κυκλωμάτων, τη διάταξη των αγωγών, τον διαθέσιμο χώρο, τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, τις μηχανικές καταπονήσεις, την κίνηση των αγωγών υπό τις διάφορες συνθήκες και τις εδαφικές ιδιαιτερότητες που συμπεριλαμβάνονται στο εκάστοτε σημείο. Ωστόσο, σε περιπτώσεις απομακρυσμένων νήσων ή ενδεχομένως διασταύρωση ποταμών ή καναλιών μεγάλου πλάτους, η ηλεκτροδότηση γίνεται μέσω υπόγειων ή υποβρύχιων καλωδίων. Τρίτος παράγοντας είναι το κόστος. Γενικά, οι εναέριες Γραμμές Μεταφοράς αποτελούν τον απλούστερο και φθηνότερο τρόπο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα. Στην περίπτωση όμως των υπόγειων - υποβρυχίων καλωδίων, το κόστος κατασκευής τους είναι πολλαπλάσιο έναντι των εναέριων, καθώς για την κατασκευή τους απαιτούνται ειδικά ακροκιβώτια και καλώδια.

Όλες οι προδιαγραφές κατασκευής γραμμών Υψηλής και Υπερύψηλής Τάσης ορίζουν ως βασικό παράγοντα την πλήρη αντικεραυνική προστασία. Αυτό επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση συνεχόμενου αγωγού στο ανώτατο σημείο των Πυλώνων, από την αρχή της γραμμής μέχρι την τελική σύνδεση. Ακόμη τοποθετούνται αγκίδες γειώσεων σε όλους τους Πυλώνες κατά την κατασκευή τους. Μετά το πέρας των εργασιών πραγματοποιούνται δοκιμαστικές μετρήσεις για την καταγραφή της εδαφικής αντίστασης. Εάν οι μετρήσεις ορίζουν ότι η αντίσταση είναι σε απαγορευτικά μεγέθη, τότε γίνεται χρήση υπογείων αγωγών γείωσης, έτσι ώστε η αντίσταση να μειωθεί στα επιθυμητά όρια.

Μάθετε περισσότερα

Χρειάζεστε βοήθεια και περισσότερες πληροφορίες; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τηλέφωνο

215 5600660