« επιστροφή στα έργα

Μελέτη Γραμμής Μεταφοράς 150 kV, Μήκους 0,1 km που συνδέει τον Υποσταθμό ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ -ΣΥΣΤΗΜΑ (ΠΑΤΡΑ II -ΠΥΡΓΟΣ /II) με το Σύστημα Τύπου 2Β, Ιδιοκτησίας ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε.
made by fuzzfree.com