« επιστροφή στα έργα

Μελέτη Γραμμής Μεταφοράς 150 kV, Μήκους 8.00 km που συνδέει τον Υποσταθμό ΑΝΤΙΑΣ με τον Υποσταθμό ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ Νότιας Εύβοιας, Τύπου 2Β, Ιδιοκτησίας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.&  ELIKA A.E
made by fuzzfree.com