« επιστροφή στα έργα

Μελέτη Γραμμής Μεταφοράς 150 kV, Μήκους 9.00 km που συνδέει τον Υποσταθμό ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ με τον Υποσταθμό ΑΝΤΙΑΣ Νότιας Εύβοιας Τύπου 2Β, Ιδιοκτησίας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.&  ELIKA A.E
made by fuzzfree.com