Προφίλ Εταιρείας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι κυριότερες υπηρεσίες μας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι οι ακόλουθες:

 1. Μελέτες Γραμμών Μεταφοράς 150 & 400 KV και Πλήρη Κατασκευαστικά Σχέδια
 2. Μελέτες Υποσταθμών 20/150 KV και Πλήρη Κατασκευαστικά Σχέδια
 3. Τοπογραφικές Μελέτες Γραμμών Μεταφοράς 150 & 400 ΚV
 4. Μελέτες Δασικής Οδοποιίας
 5. Τοπογραφική υποστήριξη κατά την φάση κατασκευής των Γραμμών Μεταφοράς και των Δασικών Οδών Πρόσβασης
 6. Εύρεση χώρων Υποσταθμών, όπου τεχνικά να καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις και στην συνέχεια διαμεσολάβηση για την απόκτηση από τους εργοδότες.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 • ΕΝΤΕΚΑ Α.Ε.
 • Γ. ΜΑΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε.Π.Ε.
 • ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε.
 • ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
 • ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 • ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 • ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ

 • Κατασκευή Δασικών Οδών Πρόσβασης
 • Εκσκαφές Πυλώνων – Διατρήσεις
 • Έργα Πολιτικού Μηχανικού σε Υποσταθμούς

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 

 
made by fuzzfree.com